Strona główna O firmie Oferta Projekty EFG Wynajem sal Certyfikaty Referencja Kontakt

PL EN

 
   
 
 

O projekcie


Inwestycja w przyszłość. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych izolacją więzienną.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.5.

 

 

Adresatami projektu były osoby osadzone w placówce penitencjarnej Zakładu Karnego regionu Śląska, które nie ukończyły 24 roku życia.

 

 

Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród osadzonych, którzy nie ukończyli 24 roku życia, stanowiących grupę ryzyka, narażoną na wykluczenie społeczne.

 

 

W ramach projektu oferowaliśmy:

Bezpłatne kursy zawodowe i kwalifikacyjne

Bezpłatne szkolenia miękkie.

 

Ponadto podczas szkoleń Beneficjenci projektu otrzymali bezpłatny poczęstunek oraz niezbędne materiały szkoleniowe i wyposażenie dydaktyczne.

 

Projekt zakładał szeroki zakres oddziaływania. Założono 17 edycji. Zajęcia prowadzone były w 10 osobowych grupach dla zindywidualizowania form wsparcia.

 

Przy realizacji projektu udział wzięli doświadczeni psycholodzy, prawnik, trenerzy, doradcy zawodowi, liderzy klubów pracy oraz szkoleniowcy kursów kwalifikacyjnych.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2006 - 31.01.2008

 

 

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące zajęcia:

Psychologiczne warsztaty motywacji

Trening umiejętności psychospołecznych

Trening kreowania autowizerunku

Teatr terapeutyczny

Warsztaty aktywności na rynku pracy i przedsiębiorczości

 

 

Projekt realizowany był przez:

Pro-Inwest Centrum Edukacji i pomocy psychologicznej

ul. Graniczna 29/121

40-956 Katowice

tel. 032 209 05 32

e-mail: pro-inwest@pro-inwest.org

 

Flagi UE